Acil stop şalteri nedir?

Acil stop şalteri, makine ve ekipmanlarda olası tehlikeli durumları hızla önlemek için
kullanılan bir güvenlik mekanizmasıdır…

Açık tip güç şalteri nedir?

Açık tip güç şalteri, büyük güç sistemlerinde kullanılan ve yüksek akımları kesip bağlamak için tasarlanmış bir elektromekanik cihazdır…

Alçak gerilim güç kondansatörü nedir?

Alçak gerilim güç kondansatörü, genellikle alçak gerilim elektrik tesisatlarında reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan bir elektromekanik…

Alçak gerilim parafuduru nedir?

Alçak gerilim parafuduru, elektrik tesisatında meydana gelebilecek yüksek gerilim dalgalanmalarına karşı koruma sağlayan… 

Ark hatası algılama cihazı nedir?

Ark hataları, elektrik tesisatında meydana gelen ve ciddi yangın riski oluşturan arızalardır. Ark hataları, elektrik kontağı veya kısa devir gibi durumlarda…

Aşırı akım koruma rölesi nedir?

Aşırı akım koruma rölesi, elektrik devrelerinde beklenen normal akımın üzerinde bir akım seviyesi tespit edildiğinde devreyi kesmek için kullanılan..

Diazed sigorta nedir?

Diazed sigorta, elektrik devrelerinde kullanılan bir tür sigorta türüdür. Diazed sigortalar, özellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan yüksek akım ve gerilim…

Zaman rölesi nedir?

Zaman rölesi, belirli bir zaman gecikmesiyle bir veya daha fazla çıkışı kontrol eden bir elektromekanik veya elektronik cihazdır…

Emniyet rölesi nedir?

Emniyet rölesi, genellikle makine ve endüstriyel ekipmanların güvenli çalışmasını sağlamak için tasarlanmış özel bir kontrol rölesidir…

Enerji analizörü nedir?

Enerji analizörü, elektrik sistemlerinde enerji kalitesi, enerji tüketimi, gerilim, akım, frekans, harmonikler, reaktif güç, aktif güç ve diğer birçok parametreyi ölç…

Güç kaynağı nedir?

Güç kaynağı, bir cihazın veya sistemin çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlayan cihazdır. Bu enerji, elektrik enerjisi şeklinde olabilir, ancak başka form…

Günlük mekanik şalt saati nedir?

Günlük mekanik şalt saatleri, belirli bir programlama ile elektrik devrelerini belirli zamanlarda açıp
kapatan mekanik cihazlardır. Bu saatler…

Haftalık dijital şalt saati nedir?

Haftalık dijital şalt saatleri, belirli bir programlama ile elektrik devrelerini belirli zamanlarda açıp kapatan cihazlardır. Bu saatler, günlük veya haftalık program…

Harmonik reaktör nedir?

Harmonik reaktör, genellikle bir elektrik sistemine bağlı olan elektriksel yüklerden kaynaklanan harmonik akımların etkilerini sınırlamak veya azaltmak için…

Hız kontrol cihazı nedir?

Hız kontrol cihazı, motorların veya diğer hareketli sistemlerin hızını kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Bu cihazlar, belirli bir uygulama için ge…

İpli emniyet şalteri nedir?

İpli emniyet şalteri, genellikle bir ip, kablo veya halatın gerilmesi, kopması veya belirli bir pozisyona hareket etmesiyle tetiklenen bir güvenlik cihazıdır. Bu tür…

İşletme saat sayacı nedir?

İşletme saat sayacı, bir cihazın veya makinenin ne kadar süreyle çalıştığını ölçen bir ölçüm cihazıdır.
İşletme saat sayacı, genellikle endüstriyel tesisler…

İnsta kontaktör nedir?

İnsta kontaktör, elektrik devrelerinde yüksek akımı kontrol etmek ve anahtarlama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir elektromeka…

Kaçak akım izleme kombinasyonu açtırma rölesi nedir?

Kaçak akım rölesi, belirli bir elektrik tesisatında oluşabilecek kaçak akımları tespit eden ve bu kaçakların belirli bir seviyeyi aştığında koru…

Kaçak akım koruma rölesi nedir?

Kaçak akım koruma rölesi, elektrik tesisatında meydana gelen kaçak akımlarını tespit ederek,
insanların elektrik çarpması gibi tehlikelere karşı…

Kartuş sigorta nedir?

Kartuş sigorta, elektrik devrelerinde aşırı akımı kesmek ve devreyi korumak için kullanılan bir koruma cihazıdır. Genellikle endüstriyel…

Kompakt güç şalteri nedir?

Kompakt güç şalteri, elektrik devrelerinde aşırı akım ve kısa devre durumlarında koruma sağlayan bir cihazdır. Bu şalterler, elektrik…

Kondansatör kontaktörü nedir

Kondansatör kontaktörü, özellikle reaktif güç kompanzasyon sistemlerinde kondansatörleri enerjiye bağlamak veya enerjiden ayırmak…

Kontaktör nedir?

Kontaktör, elektrik devrelerinde yüksek akımları kontrol etmek ve anahtarlamak için kullanılan bir elektromekanik cihazdır. Genellikle endüstriyel…

Manuel transfer şalteri nedir?

Manuel transfer şalterı (MTS), iki enerji kaynağı arasında (genellikle şebeke enerjisi ve bir jeneratör) yükü manuel olarak taşımak için… 

Manyetik emniyet şalteri nedir?

Manyetik emniyet şalteri, özellikle hareketli kapılar, kapaklar veya koruyucu bariyerler üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır..

Mekanik emniyet şalteri nedir?

Mekanik emniyet şalteri, belirli bir mekanik hareket veya pozisyon algılandığında bir
devreyi açma veya kapama yeteneğine sahip…

Menteşe emniyet şalteri nedir?

Menteşe emniyet şalteri, özellikle hareketli kapılar, kapaklar veya diğer koruyucu cihazlar üzerindeki menteşeli eklemlerde kullanılan…

Minized sigorta nedir?

Minized sigorta, elektrik devrelerinde aşırı akımı kesmek ve devreyi korumak için kullanılan bir
koruma cihazıdır. Diğer adıyla minyatür…

Motor koruma şalteri nedir?

Motor koruma şalteri, elektrik motorlarının aşırı akım, aşırı ısınma, faz kaybı gibi tehlikeli durumları tespit ederek motoru koruyan bir… 

Motor yolverici nedir?

Motor yolverici, elektrik motorlarının hızını ve yönünü kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Motor yolvericiler, motorun çalışma…

Neozed sigorta nedir?

Neozed sigorta, elektrik devrelerinde aşırı akımı kesmek ve devreyi korumak için kullanılan bir
koruma cihazıdır. Neozed sigortalar, Almanya…

NH bıçaklı sigorta buşonu nedir?

NH bıçaklı sigorta buşonu, elektrik devrelerinde kullanılan bir tür sigorta tutucusudur. NH sigorta busonları, yüksek akım ve gerilim…

NH bıçaklı sigortalı yük ayırıcı nedir?

NH bıçaklı sigortalı yük ayırıcı, genellikle orta ve düşük gerilimli elektrik tesisatlarında kullanılan bir koruma elemanıdır. Temel olarak, yüksek…

Nihayet şalteri nedir?

Nihayet şalteri, bir hareketin veya konumun
belirli bir sınıra ulaştığında elektrik devresini açma veya kapama işlevi gören bir cihazdır…

Otomatik sigorta nedir?

Otomatik sigorta, elektrik devrelerinde kullanılan bir tür sigorta çeşididir. Elektrik
devrelerindeki aşırı akımı algılayarak devreyi…

Otomatik şebeke-jeneratör kumanda cihazı nedir?

Otomatik şebeke-jeneratör kumanda cihazı, şebeke enerjisinin kesilmesi veya belirli limitlerin dışına çıkması durumunda otomatik olarak jeneratörü…

Paket şalter nedir?

Paket şalter, genellikle orta gerilim elektrik şebekelerinde kullanılan, hem yük ayırıcı hem de yük kesici işlevi gören bir cihazdır. Elektrik…

Potansiyometre nedir?

Potansiyometre, bir devrede direnci ayarlamak için kullanılan üç bacaklı bir elektronik bileşendir. Genellikle ses seviyesini ayarlamak için kullan…

Reaktif güç rölesi nedir?

Reaktif güç rölesi, elektrik sistemlerinde reaktif gücü ölçen ve reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatör banklarını kontrol eden…

Sıcaklık koruma rölesi nedir?

Sıcaklık koruma rölesi, ekipmanın veya bir sistemin aşırı ısınmasını tespit edip bu durumda bir koruma işlemi başlatan bir cihazdır. Aşırı sıcaklık, bir…

Sigortalı yük kesici nedir?

Sigortalı yük kesici, elektrik devrelerini kontrol ve koruma amacıyla kullanılan bir cihazdır. Hem bir yük kesici (şalter) fonksiyonuna sahip olup…

Softstarter nedir?

Softstarter, elektrik motorlarının çalışma parametrelerini kontrol etmek ve motorun başlangıçta yüksek başlangıç akımı çekmesini…

Solid state röle nedir?

Solid State Röle (SSR), geleneksel elektromekanik rölelerin yerini alan bir elektronik cihazdır. Elektrik
devrelerinde anahtarlamayı gerçekleştirmek için…

Termik röle nedir?

Termik röle, elektrik motorlarının aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan bir koruma cihazıdır. Elektrik motorları, aşırı yüklenme veya düşük…

Termistör koruma rölesi nedir?

Termistör koruma rölesi, sıcaklık değişiklikleri ile direnci değişen termistörlerle birlikte kullanılarak elektrikli motorlar, transformatörler ve diğer…

Troid akım trafosu nedir?

Troid akım trafosu, elektrik devrelerinde akım ölçme ve koruma amacıyla kullanılan bir cihazdır. Troid akım trafoları, elektrik akımının ölçülmesi…

Uzaktan kumanda darbe akım şalteri nedir?

Uzaktan kumanda darbe akım şalteri, elektrik devrelerinde aşırı akım durumlarını algılayarak devreyi kesme işlemini gerçekleştiren bir koru…

Vakum kesici nedir?

Vakum kesici, elektrik devrelerini kesmek veya bağlamak için kullanılan bir tür devre kesicidir. Kesme işlemi, vakum içinde gerçekleşir, bu…

Yardımcı kontaktör nedir?

Yardımcı kontaktör, ana kontaktör ile birlikte çalışan ve ek fonksiyonlar sağlayan bir elektromekanik cihazdır. Genellikle endüstri…

Yük kesici şalter nedir? 

Yük kesici şalter, elektrik devrelerindeki yükleri kesme ve bağlama yeteneğine sahip bir elektromekanik cihazdır. Bu cihaz, özellikle orta…