Açık tip güç şalteri

Açık tip güç şalteri, büyük güç sistemlerinde kullanılan ve yüksek akımları kesip bağlamak için tasarlanmış bir elektromekanik cihazdır. Bu tür şalterler, genellikle enerji iletim ve dağıtım sistemlerinde, trafo merkezlerinde veya büyük endüstriyel tesislerde yer alır. Anahtar kelime açık tiptir. Bu, bu şalterin korunaklı bir kutu veya kabuk içinde bulunmadığı, bunun yerine açıkta monte edildiği anlamına gelir.

Açık tip güç şalterlerinin bazı özellikleri şunlardır:
1. Yüksek kesme kapasitesine sahip olmaları.
2. Hava veya özel bir gaz (örneğin SF6) aracılığıyla arkın söndürülmesi.
3. Elektrik arkı oluştuğunda bu arkı etkili bir şekilde söndürebilme kabiliyeti.
4. Hem manuel olarak hem de uzaktan kumanda ile çalıştırılabilirler.
5. Çeşitli koruma röleleriyle koordineli çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.
6. Farklı çalışma voltajları için farklı modelleri bulunmaktadır.

Açık tip güç şalterlerinin düzenli bakıma ihtiyaçları vardır, çünkü yüksek enerjili elektrik arkının oluşturduğu aşındırıcı etkiler nedeniyle bileşenler
zamanla yıpranabilir.