Potansiyometre

Potansiyometre, bir devrede direnci ayarlamak için kullanılan üç bacaklı bir elektronik bileşendir. Genellikle ses seviyesini ayarlamak için kullanılan ses düğmeleri veya bir ışığın parlaklığını değiştiren dimmerlar gibi uygulamalarda kullanılır. Elektriksel olarak, potansiyometre genellikle bir direnç şeridi üzerinde hareket eden bir sürgü veya döner bir kontakla çalışır.

Potansiyometrenin temel özellikleri şunlardır:
1. Değişken Direnç: Direnci, sürgü veya döner kontağın konumuna bağlı olarak değişebilir.
2. Üç Bağlantı Noktası: Genellikle üç terminali (bağlantı noktası) vardır. İki uç terminal, direnç şeridinin tamamına karşılık gelirken, orta terminal sürgüden veya döner kontak noktasından sinyal alır.
3. Döner veya Kayar: Potansiyometreler ya döner (döner bir mil üzerinde) ya da kayar (doğrusal bir hareketle) olabilir.
4. Farklı Direnç Değerleri: Farklı uygulamalara uygun olarak değişik direnç değerlerinde potansiyometreler bulunmaktadır.

Kullanım alanları:
1. Ses Kontrolü: Stereo sistemlerde, televizyonlarda ve diğer ses cihazlarında ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.
2. Parlaklık Kontrolü: Bir lambanın parlaklığını ayarlamak için dimmerlarda kullanılır.
3. Elektronik Devreler: Analog sinyalleri ayarlamak veya bir devrenin belli bir bölümüne ne kadar gerilim gönderileceğini kontrol etmek için kullanılır.
4. Sensörler: Bazı potansiyometreler, hareketi veya konumu bir elektrik sinyaline
dönüştürmek için sensörlerde kullanılır.

Potansiyometreler, bir devredeki gerilimi veya akımı ayarlamak için oldukça yararlıdır ve genellikle elektronik projelerde ve ticari ürünlerde bulunur.