Otomatik Sigorta

Otomatik sigorta, elektrik devrelerinde kullanılan bir tür sigorta çeşididir. Elektrik devrelerindeki aşırı akımı algılayarak devreyi korumak için tasarlanmıştır. Otomatik sigortalar, aşırı akım durumunda devreyi keserek cihazların ve tesisatın zarar görmesini önler.

Otomatik sigortalar, bir termal bileşen ve bir manyetik bileşen içerir. Termal bileşen, devredeki aşırı akımın neden olduğu ısı artışını algılar ve devreyi keser. Manyetik bileşen ise, devredeki anlık yüksek akım değişimlerini algılar ve devreyi hızlı bir şekilde keser.

Otomatik sigortalar, farklı akım değerlerine göre çeşitli tiplerde bulunur. Tipik olarak, 6A, 10A, 16A gibi farklı akım değerleri mevcuttur. Bu sigortalar, elektrik panolarında veya dağıtım kutularında kullanılır ve çeşitli elektrik devrelerini korumak için kullanılır.

Otomatik sigortalar, manuel olarak resetlenebilir veya tek kullanımlık olabilir. Manuel resetlenebilir sigortalar, devre kesildikten sonra tekrar kullanılmak üzere manuel olarak sıfırlanabilir. Tek kullanımlık sigortalar ise, bir kez devreyi kestikten sonra değiştirilmesi gereken sigortalardır.

Otomatik sigortalar, elektrik güvenliğini sağlamak ve elektrik devrelerini korumak için önemlidir. Aşırı akım durumunda devreyi hızlı bir şekilde keserek yangın riskini azaltır ve elektrikli cihazların zarar görmesini önler. Bu nedenle, otomatik sigortalar elektrik tesisatlarında yaygın olarak kullanılan bir güvenlik önlemidir.