Kaçak akım koruma rölesi

Kaçak akım koruma rölesi, elektrik tesisatında meydana gelen kaçak akımlarını tespit ederek, İnsanların elektrik çarpması gibi tehlikelere karşı koruma sağlayan bir cihazdır. Kaçak akım koruma Rölesi, elektrik devresindeki topraklama hattı ile gerilim taşıyan hat arasındaki akım farkını ölçerek
kaçak akım oluştuğunda devreyi otomatik olarak keser. Böylece elektrik çarpması gibi tehlikelerin önüne geçilir ve güvenli bir elektrik kullanımı sağlanır.