Ark hatası algılama cihazı

Ark hataları, elektrik tesisatında meydana gelen ve ciddi yangın riski oluşturan arızalardır. Ark hataları, elektrik kontağı veya kısa devre gibi durumlarda yüksek bir enerji açığa çıkarır ve bu enerji yanıcı maddelerle temas ederek yangına neden olabilir. Ark hatalarının tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi önemlidir.

Ark hataları algılama cihazı, elektrik tesisatında meydana gelen ark hatalarını tespit eden bir cihazdır. Bu cihazlar, elektrik devresindeki akım ve gerilim dalgalanmalarını izleyerek, anormal bir durumda hızlı bir şekilde tepki verirler. Ark hataları algılama cihazları, anormal bir ark oluştuğunda devreyi
otomatik olarak keserek yangın riskini minimize eder. Ayrıca, ark hatalarını tespit ederek alarm verir ve bu sayede hızlı müdahale imkanı sağlar. Ark hataları algılama cihazları, elektrik tesisatlarında
güvenliği artırmak ve yangın riskini azaltmak için kullanılır.