Kaçak akım izleme kombinasyonu açtırma rölesi

Kaçak akım izleme kombinasyonu açtırma rölesi terimi, belirli bir elektrik tesisatında oluşabilecek kaçak akımları tespit eden ve bu kaçakların belirli
bir seviyeyi aştığında koruma amacıyla devreyi kesen bir tür koruma rölesini ifade eder. Genellikle kaçak akım rölesi veya diferansiyel akım rölesi
olarak da bilinir. 

Bu röleler, özellikle insanların elektrik çarpmasına karşı korunmasında ve elektrik kaynaklı yangınların önlenmesinde çok önemlidir. Kaçak akım, bir hata sonucu bir elektrik devresinden toprağa veya başka bir devreye doğru sızan istenmeyen akımdır. Bu tür akımlar, genellikle izolasyon hataları, hasarlı kablolar veya hatalı bağlantılar nedeniyle oluşur.

Kaçak akım rölesi, devrede normalde olmaması gereken bu tür kaçakları tespit eder. Tespit ettiği anda belirlenen eşik değerin üzerinde bir kaçak
varsa, otomatik olarak devreyi keser, böylece elektrik çarpmasının ya da bir yangının oluşmasını engeller.

Bu rölelerin doğru çalışabilmesi için doğru kurulum ve doğru ayarlarla kullanılması gerekir. Ayrıca, periyodik olarak test edilmesi ve bakımının
yapılması, sistemin güvenilir bir şekilde çalışmasını garantiler.